CZ / EN

Výroba gramodesek

Výroba gramodesek


Gramofonové desky vyráběné z PVC, tedy Polyvinylchloridu, se  v současné době vyrábějí tzv. “galvanoplastikou“. Nejprve se vyrobí pozitivní fólie rytím do primární šablony „laqieru“. Je to stejný způsob jako při přehrávání gramofonových desek s tím rozdílem, že hrot záznam ryje do prázdného a hladkého média.

Následně se vytvoří otisk této fólie a galvanizací se z mědi nebo niklu vytvoří konečná lisovací forma. Ta poté lisuje ze zahřátého granulátu PVC již samotné gramofonové desky. Granulát může mít různou barvu a desky mohou mít rozdílnou gramáž.

 

Výroba gramofonových desek v České republice

Česká republika stále patří mezi největší producenty gramodesek na světě, vinyly se zde vyrábí například v Loděnici u Berouna.

 

Poradna Phono.cz

Historie gramofonů a gramodesek

Typy gramofonových desek

Údržba gramofonových desek

Hodnocení stavu gramodesek

 

Dále čtětě:

O gramofonech

O gramofonových hrotech