/   CZ / EN

Nastavení gramofonu

Ne každý typ gramofonu lze ve všech směrech a atributech nastavovat, některé levnější přístroje jsou dokonce této možnosti zbaveny. V lepším případě jsou přednastaveny v továrně pro jednoduchost a komfort uživatelů, v tom horším pro špatně řešenou konstrukci. Ty špatné si vlastně ani název gramofony nezaslouží, jedná se spíše o frézy, které s Vašimi gramodeskami provedou krátký a smutný proces. Hovoříme o těch levných, kterých je plný internet a prodávají se i v obchodním řetězcích s potravinami za pár tisicovek. Pokud máte jeden z nich doma, dál číst nemusíte.

Správné nastavení gramofonu není úplně jednoduchou záležitostí a vyžaduje trocha studia, trpělivosti, zručnosti a také příslušenství v podobě šablon, šroubováku a případně i matematiky. Pokud nemáte čas a chuť, je lepší celou věc svěřit odborníkům. Pokud chcete nastavení provést sami, bude Vás čekat následující procedůra:


1. Vyvážení gramofonu do vodorovné polohy

Uveďte gramofon do stabilní vodorovné polohy, poslouží Vám k tomu například speciální všesměrová vodováha určená pro gramofony.


2. Připojení a osazení přenosky k raménku

Pokud vlastníte gramofon s odnímatelným headshellem neboli skořepinou, demontujte jej od raménka. Z přenosky pro jistotu vyjměte hrot i skrytkou, aby při manipulaci nedošlo k poškození a připevněte přenosku ke skořepině. Následně připojte drátky ke konektorům přenosky dle barevného označení.


3. Nastavení efektivní délky raménka a montážní vzdálenost

Jestli Váš gramofon umožnuje měnit montážní vzdálenost a nevíte si rady, kontaktujte nás. Toto nastavení je poměrně složité a většinou se vyskytuje pouze u drahých high-endových konstrukcí. Většina gramfonů má tento parametr již pevně definovaný z výroby. U těchto gramfonů můžete zpravidla nastavit pouze přesah neboli overhang, jehož hodnotu naleznete v návodu k obsluze gramofonu.

K tomuto nastavení budete potřebovat šablonu nebo jiné měřítko v desetinách milimetru položené na talíř gramofonu, trpělivost a přesnost. Provádí se posunem přenosky v drážkách headshellu, tedy skořepiny, ve které je přenoska upevněna. Opět některé gramofony mohou mít tuto vzdálenost danou výrobcem bez možnosti nastavení.


4. Nastavení svislého snímacího úhlu

Jedná se prakticky o výškové nastavení raménka rovnoběžně s povrchem desky. Ne všechny gramofony toto nastavení umožňují.


5. Nastavení azimutu přenosky

Po uchycení přenosky do skořepiny je nutné také nastavit správnou kolmost chvějky vzheldem ke gramofonové desce. Chvějka by měla být z čelního pohledu naprostá kolmice. Můžete zkontrolovat pomocí zrcátka položeném pod chvějku, kde se případné odchylky projeví nejlépe.


6. Nastavení offsetového úhlu

U radiálních ramének je nutné nastavit tzv. „offsetový úhel“, což je prakticky odchylka bočního snímacího úhlu, ke kterému při reprodukci dochází a který má na svědomí zkreslení zvuku a rozchod signálu obou kanálů i o několik milisekund. U radiálních ramének se tato chyba vyskytuje prakticky vždy a dle nastavení úhlu na rúzných místech desky s různou četností výskytu. Účelem tohto nastavení je tedy co největší potlačení tohoto jevu.

V základu jsou nejznámější nastavení dle Baerwalda, Loefgrena a Stevensona pojmenovaná po matematicích, kteří tuto odchylku spočítali a navrhli tato řešení. S tímto nastavením samozřejmě souvisí již zmiňované nastavení přesahu „Overhangu“ a nulových bodů dle standartů IEC, což je standart určující začátek a konec záznamu na gramodesce.


7. Nastavení přítlačné síly na hrot přenosky

Vertikální přítlační síla na hrot ovlivňuje také kvalitu zvuku a při jejím nedodržení může navíc docházet k nadměrnému opotřebení gramodesek  i samotného hrotu. Její velikost a maximální rozsah jsou určeny výrobcem přenosky a hrotu. Tyto hodnoty naleznete v manuálu. Pokud disponujete digitální nebo ruční váhou, nastavujete jednoduše pomocí závaží postupně až do požadované hodnoty.

Pokud ne a závaží na raménku je opatřeno stupnicí, je třeba nejprve pomocí závaží na konci gramofonového raménka uvést celé raménko do vyvážené polohy, až se samo rovnoměrně vznáší nad povrchem talíře. Poté potočíte pouze kroužkem se stupnicí do pozice „0“  a následně otočíte celým závažím na požadovanou hodnotu přítlačné síly. Přičemž stupnice je uváděna většinou v gramech.


8. Nastavení antiskatingu – boční síly na hrot

Vzhledem k tomu, že při přehrávání dochází zvláště u radiálních ramének k dostředivé síle, která posunuje raménko i přenosku směrem ke středu desky a hrot tak spočívá více na jedné straně drážky se záznamem levého kanálu, je třeba tuto dostředivou sílu vyrovnat úměrným tahem zpět tak, aby hrot byl co nejvíce ve středu drážky. Pokud tomu tak není dochází k většímu opořebení hrotu a chybě ve stereofoním poslechu.

Výrobci gramofonů toto nastavení označují jako „antiskating“  a jeho nastavení je úměrné na stupnici hodnotě vertikálního přítlaku na hrot přenosky /bod č.7/. U některých gramofonů je ještě antikating rozdělen na sférické a eliptické hroty, které vyžadují rozdílnou kompenzaci sil díky jejich tvaru a třecím silám. Některé gramofony mají nastavení antiskatingu manuální pomocí závaží a jejich nastavení je vždy uvedeno v manuálu k danému přístroji.

 

Poradna Phono.cz

Historie gramofonů a gramodesek

Údržba gramofonu

Rozdělení gramofonů podle druhu pohonu

Gramofony podle užitné hodnoty

Typy gramofonových ramének

 

Dále čtětě:

O gramodeskách

O gramofonových přenoskách